menuankieta

Gdzie Państwo spędzili wakacje?

Pokaż wyniki
ankieta
Logo BIP
 • Odwiedziło nas: 308337 osób
 • Do końca roku: 256 dni
 • Do wakacji: 68 dni
Niedziela, 2015-04-19
Imieniny:
Alfa, Leonii

Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

OGŁOSZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 1 W SOBÓTCE Z DNIA 27.02.2015 r.

Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Sobótce ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2015/2016 w dniach 03.03.2015 r. – 31.03.2015 r.

w sekretariacie przedszkola budynek ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w godz. 9.00 -15.00.

Obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego obejmuje:

 • Dzieci – 5-letnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.)

Do przedszkola przyjmowane są:

 • dzieci w wieku od 3 do 5 lat;

 • w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

Wzór wniosku do pobrania ze strony internetowej przedszkola

www.przedszkole1sobotka.szkolnastrona.pl lub osobiście w przedszkolu.


Do wniosku dołącza się:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

 • Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (dla Rodziców samotnie wychowujących),

 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

Wypełniony wniosek podpisują obydwoje rodzice/prawni opiekunowie dziecka.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem przedszkola.

Szczegółowe kryteria naboru zawiera Regulamin Rekrutacyjny Przedszkola Nr 1

w Sobótce.


KOMUNIKAT

 

Informuję, że nasze Przedszkole Nr 1 w Sobótce w roku szkolnym 2015/2016 dysponuje 250 wolnymi miejscami dla dzieci - łącznie w obu budynkach.

 

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie od 03.03.2015 – 31.03.2015 r. w sekretariacie przedszkola budynek ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w godz. 9.00 -15.00.

 

Zapraszamy.

  

 

  Nasz adres mailowy:

przedszkole1sobotka@gmail.com

Pliki do pobrania

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma